Странице

петак, 11. март 2011.

Insistirati na prodaji Telekoma


Nakon nekih izjava od strane predstavnika vlasti kako privatizacija Telekoma može biti komplikovana a možda i neuspešna, javili su se i stručnjaci koji pozdravljaju takav eventualni ishod, a na veliko iznenađenje njima se pridružuje i Duško Vujović.

Njegov argument je da je opravdana bojazan prodavca da zbog situacije na svetskom tržištu neće biti postignuta zadovoljavajuća cena, pa ima smisla odustati od prodaje. Međutim, ovim se zanemaruju svi negativni efekti produženog državnog vlasništva i upravljanja nad ovim preduzećem, a koji su daleko bitniji od eventualne razlike u ceni koja se može ugovoriti danas u odnosu na neke drugačije tržišne uslove. Osim lošije konkurencije na tržištu, tu su i sve posledice koje su uvek povezane sa državnim preduzećima, a koje ne treba posebno nabrajati.

Očito je da Vujović, kao i većina političara nakon 2000. godine, privatizaciju posmatra kao sredstvo za popunjavanje budžeta. Međutim, privatizacija bi trebalo da bude cilj sam za sebe, gde je sam čin transformacije državne svojine u privatnu osnovni cilj koji se želi postići, zajedno sa brojnim efektima koje takva promena nosi: promenu ekonomskog ambijenta i načina poslovanja, promenu sistema podsticaja unutar samog preduzeća, odnosa prema okruženju itd. Svakako treba nastojati da i prihodi iz takve transakcije budu maksimalni u datom trenutku, ali oni nisu argument zbog koga se može odustati od transformacije vlasništva. Čekanjem na veću cenu u budućnosti se ne dobija na vremenu, jer se u međuvremenu multiplikuju negativni efekti državnog vlasništva nad takvom imovinom, zbog čega se vrednost takvog preduzeća teško može dodatno uvećati. Šta više, čak i ako cena bude veća, opet postoji preveliki trošak odložene reforme u jednom segmentu (što je i osnovni problem u našim ukupnim reformama).

Inače, interesantno je da je isti ekonomista pre neki dan izjavio i da će nas „partijski interesi udaviti“. Ne znam onda kako misli da se društvo oslobodi te napasti koja hoće da ga udavi, ako dopušta da ona zadrži osnovne poluge koje sada ima.

Нема коментара: