Странице

недеља, 05. јун 2011.

U socijalizmu nikad nije vreme za reforme

Ivan Vujačić, bivši ambasador u SAD i član Političkog saveta DS govori za prošli broj srpskog Ekonomista:
Zašto u Srbiji tranzicija nije okončana ni posle 10 godina?
I. Vujačić: Dominantni razlog je što nije ni postojao konsenzus u društvu da bi suštinski trebalo da se odreknemo socijalizma, da u tržišnoj privredi država ne bi trebalo da igra ključnu ulogu. U socijalizmu nikad nije vreme za reforme. U dobra vremena nema potrebe za reformama, a kad je kriza niko ne želi bilo šta da menja, da se stvari ne pogoršaju. Zato javni sektor nije restrukturiran i živimo u začaranom krugu. Tog pogrešnog mišljenja se do danas nismo odrekli, a zbog krize sve je više razočaranih i protivnika tržišnog sistema, koji govore da bi država trebalo da rešava sve ekonomske probleme. Bez obzira na povratak „kejnzijanizma“, nigde se nije odustalo od tržišne privrede. Nema, dakle, povratka, koji ovde mnogi priželjkuju.
Novost je da ljudi koji ovako razmišljaju i dalje pripadaju DS-u.
Ima i nekih stvari sa kojima se ne slažem, npr u delu kada govori o privatizaciji:
Bilo je grešaka, koje su bile plod žurbe, neadekvatne kontrole pranja novca i načina sprovođenja aukcija. Nije dovoljno praćeno šta se dešava u privatizovanim firmama, pa se reagovalo kasno. Možda je model i bio dobar, ali njegova realizacija sigurno nije jer je poništeno 25 odsto kupoprodajnih ugovora.
Mislim da nije problem nedovoljne kontrole tih preduzeća nakon privatizacije, već činjenice da se smatralo da Agencija treba da ima bilo kakvu kontrolu nad njima nakon prodaje. Samim činom sticanja većinskog vlasništva, privatni vlasnik je jedini koji je odgovoran za njihovo poslovanje.

Нема коментара: